Włączanie i wyłączanie etykiet przełączników w systemie iOS 7

Po przeprojektowaniu systemu iOS 7 zmieniono tryb koloru, aby odróżnić, kiedy przełącznik jest włączony lub wyłączony. Kolor przełącznika, który jest wyłączony, jest biały, a kolor przełącznika, który jest włączony, jest zielony.

Poprzednie wersje systemu iOS miały również wskaźnik Włącz lub Wyłącz w czasie, gdy przełącznik był przenoszony na jedną lub drugą stronę. Niestety, te etykiety zniknęły w iOS 7, ale możesz dodać inny typ etykiety, jeśli wolisz. Dla niektórych, czy to z powodu niepełnosprawności lub innych osobistych preferencji, etykiety tylko kolorowe nie są wystarczające.

Ci, którzy chcieliby dodać etykietę, będą musieli uruchomić aplikację Ustawienia, wybrać Ogólne i Dostępność.

Po przewinięciu kilku wierszy zostanie wyświetlona opcja "Etykiety włączone / wyłączone". Jak zobaczysz, ten przełącznik ma już etykietę. Daje to wyobrażenie o tym, co dokładnie zrobi przełącznik. Przesuwając przełącznik w prawo, przekonasz się, że pozostałe przełączniki będą również miały wskaźnik włączenia lub wyłączenia.

To ustawienie dotyczy nie tylko aplikacji Apple; dotyczy każdej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu z systemem iOS.

 

Zostaw Swój Komentarz